rezidenční léčbu zneužívání návykových látek – přehled témat

V rezidenční léčby, žijete v prostředí bez alkoholu a bez drog, zatímco zotavuje ze závislosti. Jak dlouho zůstanete liší. Můžete zůstat několik měsíců nebo více.

Většina programů ústavní léčba zahrnovat 12-krok program používaný od Anonymních alkoholiků (AA) a narkotika anomymní (NA). Budete mít skupinovou terapii, poradenství a lékařskou péči, a dozvíte se o závislost. Některé programy nabízejí také zaměstnání nebo profesního školení. Ženy mohou být umožněno, aby své děti.

Skupinová terapie poskytuje podporu a zpětnou vazbu od ostatních, kteří bojovali se závislostí.

Některé obytné programy používají model terapeutická komunita (TC). Tyto programy vám umožní být více zodpovědní, odpovědný a aktivní ve své komunitě jako léčba postupuje. To vám pomůže zůstat zavázala k odvykání.

Zpočátku mohou mít omezený kontakt s rodinou a jiní. To vám pomůže přizpůsobit vaší terapie. Pomáhá také provést zásadní životní změny, takže můžete přestat drog a alkoholu.

V průběhu času se může vrátit do práce během dne. Budete se vrátit do svého programu pro večerní sezení a ke spánku každou noc.