Jaké jsou přínosy a rizika plicní rehabilitace?

Plicní rehabilitace (PR) nemůže vyléčit vaše onemocnění plic nebo zcela zbavit své problémy s dýcháním. Nicméně, PR přece má mnoho výhod. Například to může

Také může mít méně problémy s dýcháním v důsledku PR. Ačkoli PR nezlepší svou funkci plic, to vám umožní co nejlépe využít omezené funkce plic máte.

PR je obvykle bezpečné. Jediná rizika jsou spojena s výkonem části programu. Například, fyzická aktivita může dojít ke zranění svalů nebo kostí.

Výhody

Pokud máte jiný onemocnění, jako jsou srdeční onemocnění, fyzická aktivita může zvýšit riziko vzniku infarktu nebo arytmii (ah-Rith-me-Ah). Arytmie je problém s rychlostí nebo srdečního rytmu.

rizika

Zdravotní data, která vaše PR tým shromažďuje na začátku programu a během programu může pomoci zabránit těmto problémům.